Odborné učilište

Navigácia

 • Predvianočná atmosféra v našej škole vyvrcholila výzdobou tried a priestorov praktického vyučovania, pečením  a zdobením medovníčkov, prípravou chutných vianočných jedál, ktoré si žiaci pripravili pod vedením MOV. Pri  dobrom jedle, zapálenej sviečke a počúvaní vianočných kolied vládla neopakovateľná predvianočná atmosféra.

  21.12.2017 18:26 | viac »
 • Žiaci 1. ročníka odboru obchodná prevádzka, práca pri príprave jedál na odbornom výcviku pod vedením MOV pripravujú rôzne pokrmy. Pri príprave pokrmov nadobúdajú pracovné zručnosti v čistení a krájaní zeleniny, zemiakov, príprave múčnych a mäsitých pokrmov, príloh a doplnkov. Pri zručnostiach využívajú  nadobudnuté vedomosti z teórie odborných predmetov.
  13.12.2017 18:48 | viac »
 • Žiaci 2.G triedy navštívili dňa 29.06.2017 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Prehliadka začínala filmom o tom, ako vznikol vesmír a naša planéta. V časti životné prostredie sa na chvíľu mohli  zamyslieť nad tým, čo sa môže stať, ak nezmeníme svoj prístup k životnému prostrediu. V paleontologickej časti sa dozvedáme o vzniku života na Zemi, o skamenelinách, dinosauroch a o náleze kostry jaskynného leva v Medvedej jaskyni v Západných Tatrách. V časti chránená príroda  návštevníkom priblížila dopad človeka na klímu našej planéty. V časti Povrchový a podzemný kras sa žiaci stretli s horninou a vodou, ktorá je základom pre vznik povrchových foriem, ale aj podzemných priestorov. Sú to zväčša vápence a dolomity. Podzemné priestory majú aj svojich obyvateľov. V časti  BIOSPELEOLOGIA sa žiaci stretli so sovami, líškami a drobnými cicavcami, ktoré prebývajú v jaskyniach ako napr. netopiere. Ďalej sa dozvedeli , čo všetko ľudia v jaskyniach v minulosti robili, podľa toho čo tam zanechali – napr. nádoby zbrane, mince, kosti. Žiakom sa najviac páčila časť so zvieratami, preto, že po stlačení gombíkov vydávali zvieratá rôzne zvuky.  Z tohto dňa  mali žiaci veľa pekných zážitkov.
   
  03.07.2017 10:55 | viac »
 • Na konci školského roka v Čutkovskej doline žiaci prvého ročníka hrali futbal a súťažili  v rôznych športových hrách. Po úspešných výkonoch  opekali  slaninku a špekačky. K dobrej atmosfére prispelo aj slnečné počasie  a krásne okolie prírody. Domov sme všetci odchádzali unavení ale spokojní.
  03.07.2017 09:45 | viac »
 • Od 19.06. 2017  -  21.06.2017 žiaci odboru obchodná prevádzka, práca pri príprave jedál vykonávali záverečné skúšky. Úspešne ukončili trojročné štúdium a získali výučné listy. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.
                                                                              
  22.06.2017 12:32 | viac »
 • V záujme zvyšovania kvality vyučovania odborných predmetov na OU sme 02.06.2017 zorganizovali exkurziu do hotela Strachanovka - Jánska Koliba v Liptovskom Jáne. Hotel je známy svojimi krásami, termálnymi prameňmi a skvelými možnosťami celoročného využitia na relax, oddych a rôzne športy.  Štýlový drevený hotel ponúka atraktívne ubytovanie, ktoré sme si mohli popozerať a tiež ochutnať jedlá tradičnej slovensej kuchyne, ktoré sú obohatené o liptovské špeciality s obsluhou v krojoch. Súčasťou exkurzie bolo aj objavovanie čarovného podzemia v Stanišovskej jaskyni a návšteva múzea Mincovníčkovo. Počasie sme mali krásne, všetko sa nám páčilo, domov sme odchádzali trošku unavení ale spokojní.
  07.06.2017 11:59 | viac »
 • Žiaci prvého a druhého ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku MESIAC DETSKEJ TVORBY. Inšpiráciou bolo vyhrať a mať vlastnú známku.
  03.04.2017 12:26 | viac »
 • 25.január bol pre žiakov z 1.G triedy tvorivým dňom. V Liptovskom múzeu si pripravili darček na Valentína, ktorý venujú svojim láskam...
  26.01.2017 19:29 | viac »
 • Pred Vianocami sme si na odbornom výcviku navarili dobrú kapustnicu, šalát a rezeň.  Zúčastnili sme sa v Liptovskom múzeu na  kultúrnom - výchovnom programe Vianočné zvyky a tradície na Liptove, ktorý bol  prezentovaný pre žiakov  a verejnosť. Cestou sme  popozerali vianočnú výzdobu mesta a pochutili si  na koláčikoch v cukrárni.
  03.04.2017 12:27 | viac »
 • Dňa 23.05.2016 sa triedy 1.G, 2.G a 3.G pod vedením MOV zúčastnili exkurzie v Bobroveckej doline na salaši Pastierska a na farme  Jalovec, kde prevádzkujú aj agroturistiku. Veľkou atrakciou bola jazda na koni, čím mladí ľudia prekonávali strach zo zvierat.
       Cieľom školskej akcie bolo ukázať žiakom chov oviec, ktorý má na Liptove tradíciu a spoznať prevádzkovanie salaša, výrobu mlieka, syra, bryndze, čím si žiaci prehĺbili učivo z odborných predmetov. Veľkým prínosom pre nich bolo spoznanie špecifického spôsobu agroturistiky. Cestou sme ešte navštívili aj Slovenské múzeum a Slovenské múzeum ochrany a prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde sme si popozerali rôzne druhy korenín, káv a kávovín s jej ochutnávkou. Akcia sa žiakom páčila, odniesli si odtiaľ veľa pekných zážitkov.
   
  26.01.2017 19:44 | viac »
 • Žiaci 1.G triedy v rámci Dňa Zeme navštívili Liptovské múzeum, kde si prezreli výrobky z recyklovaného materiálu, ktoré zhotovili žiaci z okolitých škôl. Naši žiaci si vyskúšali tkanie na rámiku, použili zvyšky odevov, ktoré boli nastrihané na tenké pásiky. Pripomenuli si jeden z najstarších spôsobov zhotovovania kobercov.
   
  29.04.2016 08:58 | viac »
 • 25.02.2016 sme na našej škole privítali žiakov zo ŠZŠ Malé Tatry, ktorí  prišli spolu s pedagógmi a rodičmi popozerať priestory školy a informovať sa o štúdium na našej škole. Po prezentácií a obhliadke priestorov školy degustovali  šišky, ktoré pripravili žiaci OU pod vedením majsterky odbornej výchovy. Všetkým ďakujeme za návštevu!
   
  18.03.2016 09:05 | viac »
 • Žiaci 1.G triedy 16.03.2016 navštívili Liptovské múzeum, ktoré pripravilo pre návštevníkov bohatý program zameraný na tradície Veľkonočných sviatkov spojený s ukážkami zdobenia kraslíc, medovníkov ale i vystúpenia folklórneho súboru Liptáčik z Ružomberka.
   
  31.03.2016 11:59 | viac »
 • Žiaci 1.G triedy počas odborného výcviku preukázali nadobudnuté zručnosti v krájaní zemiakov a vo vykrajovaní zeleniny.
  25.11.2015 13:22 | viac »

Novinky

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA, Scota Viatora 8, Ružomberok
  Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
 • tel: +421 44 4313400
  fax: +421 44 4313450

Fotogaléria